Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

Gebelik ve Endokrinoloji Sempozyumu

DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

Gebelik ve Endokrinoloji Sempozyumlarımızın ikincisini 28 Şubat 2015 günü Ankara'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanlık binası 6. Kat Konferans Salon’unda yapmayı planladık.

Sempozyum endokrinoloji uzmanlarına, iç hastalıkları araştırma görevlisi ve uzmanlarına, kadın hastalıkları ve doğum araştırma görevlisi ve uzmanlarına ve aile hekimlerine yönelik olacaktır.

Sempozyum kayıtları ücretsiz olup, sempozyum öncesi organizasyon sekretaryasına kayıt formalarının doldurularak gönderilmesini rica ederiz.

Gebelik ve Endokrinoloji konusunda yeniliklerin de tartışılacağı, oldukça ilgi çekeceğini tahmin ettiğimiz bu sempozyuma katılımınızı rica eder, hep birlikte başarılı bir sempozyum geçirmemiz dileği ile sevgi ve saygılarımızı sunarız.
 

Prof. Dr. Metin Arslan Prof. Dr. İlhan Yetkin
Sempozyum Eş Başkanı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Bilim Dalı
Sempozyum Eş Başkanı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Bilim Dalı

SEMPOZYUM GENEL SEKRETERİ 
Doç. Dr. Müjde AKTÜRK 

2. Gebelik ve Endokrin Hastalıklar Sempozyumu Genel Sekreteri
Gazi üniversitesi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ankara

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

CONSENSUS KONGRE & ORGANİZASYON SERVİSLERİ TİC. LTD. ŞTİ. 
Kaptanpaşa Mah. İETT Sitesi Hilton Blok 4. Kapı No:43 Kat:1 Daire:2 Okmeydanı Şişli – İstanbul
Tel: 0 212 280 66 11 pbx - Faks: 0 212 280 66 69
kadircaglar@consensustourism.com
www.gebelikveendokrinhastaliklarsempozyumu.org

  • Web Adresi: gebelikveendokrinhastaliklarsempozyumu.org